Vanwege de afbouw van de Productschappen, kan Avipol niet langer gehuisvest blijven bij het Productschap Pluimvee en Eieren. Avipol heeft een nieuw onderkomen gevonden bij Achmea Agro te Leiden. Avipol blijft een eigenstandige Onderline Waarborgmaatschappij en wordt geen onderdeel van Achmea Agro. Achmea Agro biedt...