De afgelopen periode heeft het bestuur signalen ontvangen, dat niet alle leden van Avipol de uitnodiging hebben ontvangen voor de ALV 2013 en hierdoor geen kennis konden nemen van de agenda en vergaderstukken. Het bestuur heeft onderzocht of de uitnodigingen voor de ALV correct zijn verzonden....