Tijdens de laatste ALV is de heer N.A.H.H. (Niels) Katier benoemd als opvolger van de heer H.W.M. (Henny) Koebrugge. Dit is gebeurd onder het voorbehoud dat de heer Katier door De Nederlandsche Bank (DNB) geschikt zou worden bevonden als bestuurder voor OWM Avipol BA. De...