Bestuursamenstelling Jaarstukken 2014 Aanpassingen verzekeringspakket Quorum Algemene Ledenvergadering Bestuursamenstelling De heren P.J. Faber en J.F.P.A. de Hoon werden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Beiden zijn geen lid van OWM Avipol en zijn voorgedragen om de diversiteit aan deskundigheid binnen het bestuur te verhogen. DNB heeft beide bestuurskandidaten...