Tijdens de laatste ALV is de heer G.J. (Gert-Jan) van Beek benoemd als opvolger van de heer A.H.J. (Twan) Engelen. Dit is gebeurd onder het voorbehoud dat de heer Van Beek door De Nederlandsche Bank (DNB) geschikt zou worden bevonden als bestuurder voor OWM Avipol...

Op 24 maart 2016 heeft OWM Avipol een vergunning aangevraagd bij DNB om te kunnen blijven opereren als verzekeraar. Om als verzekeraar actief te zijn, is een vergunning van DNB vereist. Schadeverzekeraars met een beperkt risico-omvang, zoals OWM Avipol, waren echter vrijgesteld van deze vergunningplicht. Met...