ALV 2021 Avipol digitaal 17 november 2021

Vanwege de recente uitbraken van AI en de ontwikkelingen rondom Covid, heeft het bestuur van Avipol, in samenspraak met Novi-Pluim en de Stuurgroep Vermeerdering, besloten om de Algemene Ledenvergadering 2021 in digitale vorm te houden.

Het online programma op 17 november 2020 ziet er als volgt uit:

15:00 – 15:30 uur

Online sessie Avipol

15:30 – 16:30 uur

Online sessie Novi-Pluim

Avipol verstuurt op maandag 15 november per e-mail de Teams-uitnodiging voor deze sessie. Voor de sessie van Novi-Pluim, ontvangt u een aparte uitnodiging vanuit Novi-Pluim. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat Avipol een actief e-mailadres van u heeft, kunt u dit e-mail adres voor 15 november doorgeven aan Avipol via: info@avipol.nl.

In deze online vergadering wordt de ALV beperkt tot alleen het behandelen van de jaarstukken 2020. De jaarstukken 2020 heeft u reeds per post ontvangen. Via een stembiljet kunt u aangeven of u de jaarrekening en het voorstel voor bestemming van het resultaat over 2020 goed- of afkeurt. Dit stembiljet ontvangt u komende week per post.

Na de online sessie kunt u via het stembiljet aangeven wat uw keuze is. U kunt uw stem uitbrengen door het stembiljet per post terug te sturen naar het secretariaat (Avipol, postbus 109, 2300 AC Leiden) of in te scannen en te mailen naar: info@avipol.nl. U kunt uw stem uitbrengen tot uiterlijk woensdag 1 december 2021.

Verkorte agenda voor de digitale Algemene Vergadering van de Onderlinge Waarborgmaatschappij AVIPOL B.A.

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Jaarstukken over 2020 (AVI0101 en AVI0053)
    Per post is een samenvatting van de financiële jaarrekening 2020 en het jaarverslag aan u toegestuurd.Als u dat wenst, kunt u de volledige jaarrekening opvragen bij het secretariaat via info@avipol.nl, of via telefoon: 06 – 10 50 71 37.
  4. Rondvraag en sluiting