Avipol houdt op dinsdag 3 oktober 2017 een Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering start om 15.30 uur in het Pluimveemuseum aan de Hessenweg 2a te Barneveld. Hier kunt u kennis nemen van de agenda....

Avipol houdt op dinsdag 21 november een Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering start om 15.30 uur in Fort Lent, Bemmelsedijk 4 te Lent/Nijmegen. Hier kunt u kennis nemen van de agenda....

Avipol houdt op dinsdag 21 november een Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering start om 15.30 uur in Fort Lent, Bemmelsedijk 4 te Lent/Nijmegen. Hier kunt u kennis nemen van de agenda....

Avipol houdt op dinsdag 3 oktober 2017 een Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering start om 15.30 uur in het Pluimveemuseum aan de Hessenweg 2a te Barneveld. Hier kunt u kennis nemen van de agenda....

Avipol houdt op dinsdag 3 oktober 2017 een Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering start om 15.30 uur in het Pluimveemuseum aan de Hessenweg 2a te Barneveld. Hier kunt u kennis nemen van de agenda....

Avipol houdt op dinsdag 3 oktober 2017 een Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering start om 15.30 uur in het Pluimveemuseum aan de Hessenweg 2a te Barneveld. Hier kunt u kennis nemen van de agenda....

Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol toont met deze vergunning aan te voldoen aan de eisen van toezicht die De Nederlandsche Bank (DNB) stelt aan een verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat de onderlinge ook in de toekomst haar activiteiten voor de pluimveesector kan blijven uitvoeren. Michel Banning, vice-voorzitter van...

Tijdens de laatste ALV is de heer G.J. (Gert-Jan) van Beek benoemd als opvolger van de heer A.H.J. (Twan) Engelen. Dit is gebeurd onder het voorbehoud dat de heer Van Beek door De Nederlandsche Bank (DNB) geschikt zou worden bevonden als bestuurder voor OWM Avipol...

Op 24 maart 2016 heeft OWM Avipol een vergunning aangevraagd bij DNB om te kunnen blijven opereren als verzekeraar. Om als verzekeraar actief te zijn, is een vergunning van DNB vereist. Schadeverzekeraars met een beperkt risico-omvang, zoals OWM Avipol, waren echter vrijgesteld van deze vergunningplicht. Met...

Bestuursamenstelling De heer A.H.J. Engelen was aftredend als bestuurslid. Het bestuur van Avipol dankt de heer Engelen van harte voor zijn inbreng en scherpte in de bestuursvergaderingen. De heer G.J. van Beek werd voorgesteld als nieuw bestuurslid. De Algemene Vergadering heeft de heer G.J. van Beek...