Uw privacy en Avipol

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden en staan beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

AVIPOL | onderlinge waarborgmaatschappij

OWM Avipol, LDA 52
Postbus 109
2300 AC LEIDEN

071 – 568 99 07
info@avipol.nl

Welke gegevens verwerken wij?

Bij het aangaan van een verzekering hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Ook vragen we gegevens die nodig zijn om de verzekering met u te sluiten en gegevens die nodig zijn om het risico in te kunnen schatten, zoals uw bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld uw KIP-nummer of het aantal te verzekeren dieren.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

  • uw aanvraag te verwerken;
  • de verzekeringsovereenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren;
  • interne analyses uit te voeren om ons product te verbeteren;
  • te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft;
  • fraude te voorkomen en te bestrijden.
  • u te informeren over Avipol en bijvoorbeeld uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering.

 

Wij leggen contactmomenten vast
Contacten tussen u en Avipol kunnen telefonisch of via post, fax of e-mail verlopen. De informatie die u aan Avipol verstrekt, of van Avipol krijgt, wordt vastgelegd en gebruikt om uw vragen te beantwoorden of de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben en zo lang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken uw gegevens anoniem.

De meeste browsers ondersteunen de mogelijkheid om uw cookies te beheren. Om meer te weten over cookies, bezoek allaboutcookies.org. Om u af te melden voor het gebruik van tracking cookies van Google Analytics over alle websites, bezoek tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wij gebruiken cookies op onze website

De website van Avipol maakt gebruik van web statistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s. Het gaat om de volgende gegevens:

  • het adres van uw internetprovider;
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina’s u heeft bezocht.

 

De meeste browsers ondersteunen de mogelijkheid om uw cookies te beheren. Om meer te weten over cookies, bezoek: allaboutcookies.org. Om u af te melden voor het gebruik van tracking cookies van Google Analytics over alle websites, bezoek: tools.google.com/dipage/gaoptout.

 

Wat zijn uw rechten?

U mag uw gegevens die we van u verwerken inzien, laten corrigeren of zelfs laten verwijderen. Stuur ons daarvoor een schriftelijk verzoek én een kopie van uw legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een geldig rijbewijs of paspoort) per post of e-mail naar:

 

OWM Avipol
Postbus 109
2300 AC LEIDEN
info@avipol.nl

 

U krijgt dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Staan er onjuiste gegevens op? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan. Doet u een verzoek voor verwijdering, ook dan krijgt u binnen 4 weken van ons een reactie of we instemmen met uw verzoek.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers die uw gegevens moeten kunnen bekijken voor uw verzekering, hebben inzage in uw persoonsgegevens. Verder hebben wij maatregelen getroffen waarmee u onze site veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met deze maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Ook onze systemen en programma’s hebben we daarom goed beveiligd.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen over de manier waarop Avipol omgaat met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met het secretariaat van Avipol. Stuur een e-mail naar: info@avipol.nl.

 

Of stuur een brief aan:
OWM Avipol
Postbus 109
2300 AC LEIDEN

 

Wij kunnen het Privacy Statement aanpassen

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak kunnen wij het Privacy Statement aanpassen. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is. Dit Privacy Statement is het laatst gewijzigd op 1 februari 2018.