Nieuw bestuurslid OWM Avipol

Tijdens de laatste ALV is de heer N.A.H.H. (Niels) Katier benoemd als opvolger van de heer H.W.M. (Henny) Koebrugge. Dit is gebeurd onder het voorbehoud dat de heer Katier door De Nederlandsche Bank (DNB) geschikt zou worden bevonden als bestuurder voor OWM Avipol BA. De heer Katier heeft de geschiktheidstoets met glans doorstaan en is per 15 november 2014 toegetreden tot het bestuur van OWM Avipol.

Sinds 2012 bepaalt de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat bestuursleden en leden van de Raad van Commissarissen van verzekeringsmaatschappijen moeten worden getoetst op hun geschiktheid als bestuurder. Dit is een aanvullende toets op de toetsing op betrouwbaarheid die al door DNB werd uitgevoerd. De geschiktheidstoets toetst een bestuurder op kennis, vaardigheden en professioneel gedrag en kijkt of deze aanvullend is aan de reeds aanwezige kennis en vaardigheden binnen een bestaand bestuur.