OWM Avipol ontvangt vergunning van DNB

Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol toont met deze vergunning aan te voldoen aan de eisen van toezicht die De Nederlandsche Bank (DNB) stelt aan een verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat de onderlinge ook in de toekomst haar activiteiten voor de pluimveesector kan blijven uitvoeren. Michel Banning, vice-voorzitter van Avipol: “Deze vergunning beschouwen wij als een pluim op ons werk.”

Avipol biedt verzekeringen aan bedrijven met vleeskuikenouderdieren
Leden van Avipol kunnen zich verzekeren tegen de risico’s van de pluimveeziekten, zoals Salmonella, Mycoplasma gallisepticum (Mg), Hysterie en Schijnleg. Avipol is de enige verzekeraar in Nederland die deze mogelijkheid biedt. Michel Banning van Avipol legt uit waarom deze vergunning belangrijk is: “Met deze vergunning kan Avipol doorgaan met haar werk. De opfok- en vermeerderingsbedrijven in de vleeskuikensector kunnen zich blijven verzekeren tegen dierziekterisico’s bij een verzekeringsmaatschappij waar zij zelf aan het stuur zitten.”

Om als verzekeraar actief te zijn, is wettelijk een vergunning vereist van DNB
Tot 1 januari 2016 was Avipol als Onderlinge Waarborgmaatschappij van zeer beperkte omvang, door DNB vrijgesteld van een vergunning. Na de financiële crisis zijn de regels voor verzekeraars aangescherpt. Solvency II, het nieuwe regime van toezicht voor verzekeraars, bepaalt dat ook kleine, vrijgestelde verzekeringsmaatschappijen voortaan een vergunning nodig hebben. De vergunning blijft geldig, zolang Avipol blijft aantonen dat zij aan de eisen van toezicht voldoet.

“Avipol doet mee met de grotere verzekeraars”
Avipol toont met de verkregen vergunning aan dat ze een solide bestuur en een transparante organisatiestructuur heeft en eigen vermogen om te voldoen aan de solvabiliteitseisen die de wet stelt. Het bestuur is trots en blij dat een kleine, efficiënte organisatie als Avipol in staat is om professioneel te opereren als schadeverzekeraar. Michel Banning: “Avipol heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. Het is mooi om te zien dat Avipol kan meedoen met de grotere verzekeraars. De afgifte van deze vergunning beschouwen wij als een pluim op ons werk.”