OWM Avipol vraagt vergunning aan

Op 24 maart 2016 heeft OWM Avipol een vergunning aangevraagd bij DNB om te kunnen blijven opereren als verzekeraar.

Om als verzekeraar actief te zijn, is een vergunning van DNB vereist. Schadeverzekeraars met een beperkt risico-omvang, zoals OWM Avipol, waren echter vrijgesteld van deze vergunningplicht. Met de ingang van het Solvency II toezichtregime is deze vrijstelling komen te vervallen. De verzekeringsmaatschappijen die voorheen onder deze vrijstelling werkten, moesten vóór 1 april 2016 een aanvraag voor een vergunning indienen bij DNB.

OWM Avipol verwacht dat DNB voor 1 juli 2016 een besluit neemt over het toekennen van een vergunning aan OWM Avipol.