Polis aanvragen

Om bij Avipol een polis af te kunnen sluiten, moet uw bedrijf een IKB-KIP erkenning heeft. Een erkenning voor IKB-EI volstaat niet voor Avipol. Daarnaast moeten de te verzekeren (opfok)ouderdieren vrij zijn van Salmonella, Sg, Sp of Mg.

Download het aanvraagformulier hier

INDIENEN AANVRAAG

Om een polis bij Avipol af te sluiten, moet u het aanvraagformulier volledig invullen. Zet daarna uw handtekening en de datum op het formulier en stuur het aanvraagformulier naar Avipol. Daarnaast moet u nog extra documenten naar Avipol meesturen om de gezondheidsstatus van uw dieren m.b.t. Salmonella, Sg, Sp en Mg aan te tonen.

Bij Avipol dragen de leden gezamenlijk de kosten van de uit te keren schadegevallen. De bedoeling is de leden tegen onnodig risico te beschermen. Daarom maakt Avipol bij het in verzekering nemen van nieuwe dieren een inschatting van het risico dat schade optreedt. Om dit risico in kaart te brengen en te kunnen beoordelen, vraagt Avipol u bij het afsluiten van een nieuwe polis om onderzoeksuitslagen aan te leveren. Hierbij kijkt Avipol naar de te verzekeren (opfok)ouderdieren en naar het vorige koppel dat in uw stallen verbleef.

Welke onderzoeksuitslagen u precies bij Avipol moet aanleveren, hangt af van het type dieren dat u voorheen op uw bedrijf hield. Hiernaast kunt u lezen welke documenten u in uw geval moet aanleveren:

Ingangsdatum polis

Een polis gaat in op de datum van opzet van de (opfok)ouderdieren. Als u pas later een aanvraag tot verzekeren indient, gebruikt Avipol voor de ingangsdatum van de verzekering toch de opzetdatum van de (opfok)ouderdieren.

Het kan gebeuren dat u pas later in een productieronde de dieren ter verzekering aanbiedt. In dat geval moet u, naast de documenten die sowieso bij het aanvraagformulier moet overleggen, ook de meest recente onderzoeksuitslagen naar Salmonella, Sg, Sp en Mg bij het de te verzekeren koppel (opfok)ouderdieren meesturen.

Als u opfokouderdieren pas later in een productieronde ter verzekering aanbiedt, kan Avipol vaststellen dat de periode tussen het laatst verrichte onderzoek en het moment van aanbieden voor verzekering te lang is. In dat geval zal Avipol op grond daarvan besluiten de dieren niet in verzekering te nemen.