aanmelden opfokdieren

U had voorheen opfok(groot)ouderdieren (vlees of leg)

Bij het aanvraagformulier

moet u de volgende documenten meesturen

  • Een kopie van de laatste uitslagen van het onderzoek naar Salmonella aan het vorige koppel dat op uw bedrijf werd gehouden. Dit onderzoek mag maximaal 14 dagen voor de overplaatsingsdatum van het vorige koppel zijn verricht.
  • Een kopie van de laatste uitslagen van het onderzoek naar Mg aan het vorige koppel dat op uw bedrijf werd gehouden. Dit onderzoek mag maximaal 14 dagen voor de overplaatsingsdatum van het vorige koppel zijn verricht.

Als u de status van het vorige koppel niet kunt aantonen, kan de verzekering pas ingaan nadat de te verzekeren opfokouderdieren na tenminste 4 weken na aankomst bacteriologisch zijn onderzocht op Salmonella. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd volgens het protocol zoals voorgeschreven in het ‘Hygiënebesluit opfokbedrijven, fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven (PPE) 2011’ of diens opvolger. Voor de inwerkingtreding van de verzekering moet u de uitslagen van dit onderzoek toesturen aan Avipol en moet uit het onderzoek blijken dat er geen Salmonella is aangetoond.