aanmelden opfokdieren

U had voorheen (groot)ouderdieren (leg)

Bij het aanvraagformulier

moet u de volgende documenten meesturen

  • Een kopie van de laatste uitslagen van het onderzoek naar Salmonella aan het vorige koppel dat op uw bedrijf werd gehouden. Dit onderzoek mag maximaal 14 dagen voor de afvoerdatum van het vorige koppel zijn verricht.
  • Een kopie van de laatste uitslagen van het onderzoek naar Mg aan het vorige koppel dat op uw bedrijf werd gehouden. Dit onderzoek moet zijn uitgevoerd terwijl het vorige koppel ca. 54 weken oud was.
  • Een kopie van het VKI of overplaatsingsformulier waarop de datum staat waarop het vorige koppel het bedrijf heeft verlaten.

Als u de status van het vorige koppel niet kunt aantonen, kan de verzekering pas ingaan nadat de te verzekeren opfokouderdieren na tenminste 4 weken na aankomst bacteriologisch zijn onderzocht op Salmonella. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd volgens het protocol zoals voorgeschreven in het ‘Hygiënebesluit opfokbedrijven, fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven (PPE) 2011’ of diens opvolger. Voor de inwerkingtreding van de verzekering moet u de uitslagen van dit onderzoek toesturen aan Avipol en moet uit het onderzoek blijken dat er geen Salmonella is aangetoond.