aanmelden ouderdieren

U had voorheen (groot)ouderdieren (leg)

Bij het aanvraagformulier

moet u de volgende documenten meesturen

  • Een kopie van de laatste uitslagen van het onderzoek naar Salmonella aan het vorige koppel dat op uw bedrijf werd gehouden. Dit onderzoek mag maximaal 14 dagen voor de afvoerdatum van het vorige koppel zijn verricht.
  • Een kopie van de laatste uitslagen van het onderzoek naar Mg aan het vorige koppel dat op uw bedrijf werd gehouden. Dit onderzoek moet zijn uitgevoerd terwijl het vorige koppel ca. 54 weken oud was.
  • Een kopie van de uitslagen van onderzoek naar Salmonella, Sg, Sp en Mg uitgevoerd bij de te verzekeren dieren, zoals die van het toeleverende opfokbedrijf zijn ontvangen. Deze onderzoeksuitslagen mogen niet ouder zijn dan 14 dagen voor de overplaatsingsdatum van de dieren.
  • Een kopie van het VKI of overplaatsingsformulier waarop de datum staat waarop het vorige koppel het bedrijf heeft verlaten.