aanmelden ouderdieren

U had voorheen vleeskuikens

Bij het aanvraagformulier

moet u de volgende documenten meesturen

  • Een kopie van de laatste uitslagen van het onderzoek naar Salmonella aan het vorige koppel dat op uw bedrijf werd gehouden.
  • Een kopie van de uitslagen van onderzoek naar Salmonella, Sg en Sp en Mg uitgevoerd bij de te verzekeren dieren, zoals die van het toeleverende opfokbedrijf zijn ontvangen. Deze onderzoeksuitslagen mogen niet ouder zijn dan 14 dagen voor de overplaatsingsdatum van de dieren.