Collectief verzekerd tegen risico’s

Een polis bij Avipol verzekert u tegen bepaalde risico’s van schade door onvoorziene insleep of het onvoorziene optreden van:

 • Salmonella pullorum of gallinarum (Sg of Sp)
 • Salmonella enteriditis (Se), Salmonella typhimurium (St), Salmonella virchow (Sv), Salmonella hadar (Sh), Salmonella infantis (Si) of Salmonella java (Sj)
 • Mycoplasma gallisepticum (Mg)
 • Hysterie (schrikziekte)
 • Schijnleg

Ruime vergoedingen

Indien dit onverhoopt gebeurt, verstrekt Avipol een vergoeding op basis van:

 • 75% van de waarde van de dieren, vastgesteld volgens de waardetabel in geval van de aandoening Hysterie.
 • 100% van de hoogste waarde volgens de waardetabel voor de dieren aangetast door Schijnleg.
 • Bedrijfsschade veroorzaakt door leegstand na het afvoeren van verzekerde dieren ten gevolge van Se, St, Sv, Sh, Si, Sj, Sg, Sp, Mg of Hysterie.
 • Bedrijfsschade veroorzaakt door gedeeltelijke leegstand na het afvoeren van verzekerde dieren ten gevolge van Schijnleg.

LEDEN AVIPOL

Avipol kent twee typen leden, namelijk vermeerderaars en opfokkers. Zij berekent voor elk een aparte premie. Voor het jaar 2018 is de premie vastgesteld op:

 • Vleesvermeerdering: € 0,065 per moederdier (alleen voor de hennen)
 • Opfok: € 0,055 per dier

Voor de opfokkers wordt het premiebedrag bepaald door het aantal dieren dat zij houden. Voor vermeerderaars wordt het premiebedrag bepaald door het aantal moederdieren dat zij houden. De hanen zijn in dit geval automatisch meeverzekerd.

Download het aanvraagformulier hier