Verzoek doorgifte e-mailadres

De afgelopen periode heeft het bestuur signalen ontvangen, dat niet alle leden van Avipol de uitnodiging hebben ontvangen voor de ALV 2013 en hierdoor geen kennis konden nemen van de agenda en vergaderstukken.

Het bestuur heeft onderzocht of de uitnodigingen voor de ALV correct zijn verzonden. Het blijkt dat de procedure voor verzending op de gebruikelijke wijze is gevolgd en de poststukken voor alle leden zijn vermenigvuldigd en klaargemaakt voor verzending. Het bestuur vermoedt dat er mogelijk in het bezorgen van de poststukken door Post NL fouten zijn gemaakt. Omdat de poststukken niet aangetekend zijn verstuurd, kan dit niet meer verder worden nagegaan.

Het bestuur betreurt dat niet alle leden een uitnodiging voor de ALV hebben ontvangen en daardoor geen kennis hebben kunnen nemen van de agenda en vergaderstukken. Om ervoor te zorgen dat in de toekomst alle leden de uitnodiging en vergaderstukken voor de ALV ontvangen, worden deze voortaan zowel per post als per e-mail naar de leden verstuurd. Daarnaast worden de uitnodiging en de agenda van de ALV gepubliceerd op www.avipol.nl.

Leden die voortaan de uitnodiging en vergaderstukken voor de ALV zowel via de post als de e-mail willen ontvangen, worden verzocht om hun e-mail adres kenbaar te maken aan Avipol. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen aan info@avipol.nl waarin u uw relatienummer of naam en adres vermeldt. U kunt ook onderstaand formulier downloaden, invullen en terugsturen aan Avipol. Avipol zal vertrouwelijk omgaan met uw e-mail adres en deze niet verstrekken aan derden.