Avipol | Onderlinge Waarborgmaatschappij

IN LIQUIDATIE

Op donderdag 21 september 2023 heeft de Buitengewone Ledenvergadering besloten om de Onderlinge Waarborg Maatschappij Avipol B.A. te gaan ontbinden.

In de buitengewone ledenvergadering zijn de volgende besluiten genomen:

  • OWM Avipol B.A. ontbindt binnen 8 dagen na vaststelling van de jaarrekening 2023 in de te plannen ALV in april/mei 2024; De jaarrekening is op 18 april 2024 vastgesteld en goedgekeurd door de ALV.
  • De heren W. Thus (voorzitter), H. de Klein (penningmeester) en J. de Hoon (bestuurslid) zijn de vereffenaars bij de liquidatie;
  • Alle verzekeringen worden beĆ«indigd per 31 december 2023.