Avipol | Onderlinge Waarborgmaatschappij

De Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol B.A. is in 1996 opgericht op initiatief van de kring Vermeerderaars. Het doel is om pluimveebedrijven met vleeskuikenouderdieren de mogelijkheid van verzekering te bieden tegen de risico’s van Salmonella. In de jaren daarna is de polis uitgebreid met een dekking tegen schade veroorzaakt door de ziekte Mycoplasma gallisepticum (Mg) en de aandoeningen Hysterie en Schijnleg.

De verzekering voor uw vleeskuikenouderdieren

Collectief dragen van risico’s

De verzekering is opgezet in de vorm van een Onderlinge. Dit betekent dat Avipol eigenlijk een vereniging is waarin de leden zelf bepalen hoe zij, vanuit solidariteit schadegevallen gezamenlijk dragen. Hiervoor houdt Avipol eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering, waarin o.a. de verzekeringsvoorwaarden en dekking wordt vastgesteld. Avipol wordt bestuurd door mensen uit de praktijk. Het ‘ons kent ons’ principe (onderlinge controle) maakt misbruik van de schadevergoedingsregeling haast onmogelijk. Avipol werkt met lage overheadkosten en heeft geen winstdoelstelling. Een eventueel financieel overschot krijgen de leden terug via restitutie van een deel van de premie.

Deze constructie van verzekeren vanuit het solidariteitsprincipe kent ook een keerzijde. De leden/verzekerden zijn namelijk aansprakelijk voor de resultaten van Avipol. Die aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot maximaal vier extra jaarpremies.

Pluimveehouders kunnen schade aan pluimvee door bovenstaande ziekten verzekeren bij Avipol door lid te worden. Dit is mogelijk:

  • voor vermeerderingsbedrijven en opfokbedrijven in de pluimveevleessector;
  • en als het bedrijf een geldig IKB-KIP certificaat heeft.