Vereffenaars

De vereffenaars bij de liquidatie

Wim Thus – voorzitter (extern)

Harry de Klein – penningmeester/secretaris (vermeerderingsbedrijf)

John de Hoon – algemeen bestuur (extern)