Nieuws

Avipol houdt op donderdag 21 septermber 2023 een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering start om 19.30 uur in Party- en Congrescentrum Verploegen, Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen. Hier kunt u kennis nemen van de agenda....

Vanwege de recente uitbraken van AI en de ontwikkelingen rondom Covid, heeft het bestuur van Avipol, in samenspraak met Novi-Pluim en de Stuurgroep Vermeerdering, besloten om de Algemene Ledenvergadering 2021 in digitale vorm te houden....

In het jaar 2020 heeft Avipol via een schriftelijke ALV verantwoording afgelegd aan haar leden en de leden gevraagd om te stemmen over een aantal zaken. Tot 1 december 2020 waren de leden van Avipol in de gelegenheid om hun stem uit te brengen. In totaal hebben 24 leden hiervan gebruik gemaakt en hun stem uitgebracht....

Vanwege de opgelegde maatregelen ter bestrijding van Covid -19, én de uitbraak van Vogelgriep is besloten om dit jaar een schriftelijke ALV te houden. Deze schriftelijke ALV wordt ondersteund met een online sessie. Deze online sessie wordt gehouden op dinsdag 17 november 2020 van 16:00 – 17:00 uur. Hier kunt u kennis nemen van de agenda....

Avipol houdt op dinsdag 21 november een Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering start om 15.30 uur in Fort Lent, Bemmelsedijk 4 te Lent/Nijmegen. Hier kunt u kennis nemen van de agenda....