Agenda Bijzondere ALV OWM Avipol 21 september 2023

Agenda voor de Bijzondere Algemene Leden Vergadering van de Onderlinge Waarborgmaatschappij AVIPOL b.a. te houden op donderdag 21 september 2023, aanvang 19.30 uur

Locatie: Party- en Congrescentrum Verploegen,
Woeziksestraat 100
6604 CM Wijchen

1

Opening

2

Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 2023
Het verslag van de ALV van 31 augustus 2023 treft u als bijlage aan

3

Ter besluitvorming:

  1. Ontbinden van de OWM Avipol
  2. Ontbindingsdatum: binnen 8 dagen na vaststelling jaarrekening 2023 in ALV
  3. Aanstellen vereffenaars: voorstel de heren W. Thus, J. de Hoon en H. de Klein, onder voorbehoud toestemming DNB
  4. Aanwijzen bewaarder boeken en bescheiden Avipol
  5. Beëindigen verzekering per 31-12-2023

4

Vervolgstappen

  1. Afwikkelen lopende zaken 2023 waaronder jaarrekening
  2. Leden aanschrijven van beëindiging en royementsaanhangsel
  3. Verdere proces van beëindiging OWM Avipol

5

Communicatie

6

Rondvraag en Sluiting

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.