Wat als u niet tevreden bent!

OWM Avipol wilt u zo goed mogelijk van dienst zijn, maar het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u ontevreden over ons bent. Als dat zo is, dan horen we horen dat graag van u. Dan kunnen we kijken hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

AVIPOL | onderlinge waarborgmaatschappij

OWM Avipol, LDA 52
Postbus 109
2300 AC LEIDEN

071 – 568 99 07
info@avipol.nl

Wanneer kunt u onze reactie verwachten?

Binnen 15 werkdagen ontvangt u een inhoudelijke reactie op uw klacht. Wanneer het niet mogelijk is om binnen 15 werkdagen een inhoudelijk antwoord te geven, dan ontvangt u binnen 10 dagen schriftelijk een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Hierin geven we aan binnen welke termijn u wel een inhoudelijk antwoord krijgt.

Niet tevreden met een beslissing van OWM Avipol?

Als u niet tevreden bent met de manier waarop OWM Avipol uw klacht heeft afgehandeld, of als u het niet eens bent met een besluit van OWM Avipol m.b.t. de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, wordt een geschil beslist door drie arbiters.

Hiervoor wordt één arbiter aangesteld door u en één arbiter aangesteld door OWM Avipol. De beide arbiters benoemen samen een derde arbiter als voorzitter. Als één van beide geen arbiter aanstelt of als beide arbiters niet tot overeenstemming komen over de derde arbiter, dan zal de arbiter worden aangesteld door de kantonrechter te Utrecht. De arbiters zullen zelf de procedure regelen en uitspraak doen over de kosten van de arbitrage, waaronder begrepen die van eventuele rechtskundige bijstand van partijen. Op alle door Avipol afgesloten verzekeringscontracten is het Nederlands recht van toepassing.