Het komt voor dat bij het opfokken van ouderdieren ervoor wordt gekozen om in de opstartfase de dieren op te vangen in een deel van de op de locatie beschikbare stallen. Dit om energiekosten te besparen. Na enkele weken worden de dieren dan alsnog verdeeld...