Verhuizing Avipol

Vanwege de afbouw van de Productschappen, kan Avipol niet langer gehuisvest blijven bij het Productschap Pluimvee en Eieren. Avipol heeft een nieuw onderkomen gevonden bij Achmea Agro te Leiden. Avipol blijft een eigenstandige Onderline Waarborgmaatschappij en wordt geen onderdeel van Achmea Agro. Achmea Agro biedt Avipol kantoorfaciliteiten en personele ondersteuning aan. Met ingang van 1 januari 2014 zal Avipol zich hier vestigen.

De nieuwe adresgegevens van Avipol zijn:

OWM Avipol BA
Postbus 109
2300 AC Leiden
Telefoonnummer: 071 – 568 99 07
Faxnummer: 071 – 568 99 54
E-mail: info@avipol.nl

Via deze contactgegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat van OWM Avipol voor vragen over uw polis of het melden van schade. Mevrouw Marjolein van Huik blijft de contactpersoon voor Avipol, daarnaast is de heer Ben Hulshorst de nieuwe stafmedewerker op het secretariaat van OWM Avipol.